zpět
 
NTP servery v síti ÚJF.
Network Time Protocol (RFC1305) je protokol určený pro řízení systémových hodin počítače a jejich synchronizaci se zdrojem UTC. Synchronizace času NTP klienta, ať už po síti s jiným serverem nebo s jiným zdrojem přesného času (např. GPS), je dosahována postupnými změnami chodu jeho systémových hodin. Po dosažení synchronizace se může počítač-klient stát současně i serverem pro další klienty.
Soustava NTP serverů je hierarchická. Každému serveru je přiřazeno tzv. stratum - úroveň v této hierarchii. Je jím celé číslo, vždy o jednotku vyšší než je stratum referenčního zdroje. Primární NTP servery (stratum 1) jsou ty servery, které jsou synchronizovány pouze externími referenčními zdroji (např. synchronizované cesiové či rubidiové hodiny, satelitní systém GPS, případně radiový signál, např. DCF77).
Spolehlivost NTP je zaručena nejen algoritmy pro synchronizaci s daným referenčním zdrojem, ale též algoritmy pro jeho výběr mezi tzv. peers. Ty jsou definovány při konfiguraci a jejich počet zaručuje funkčnost NTP i při nedostupnosti, nebo snížené přesnosti některých z nich.

Počítače ÚJF, vybavené NTP klientem, případně jeho zjednodušenou tzv. SNTP verzí, mohou k synchronizaci svých hodin využít časové vysílaní, nebo přímo některý z níže uvedených časových serverů:
StratumPeersDostupnostCPUOperační systém
alpha.ujf.cas.cz26LANAlpha 333MHzTru64 4.0D
lx.ujf.cas.cz26internetP4 2.4GHzLinux FC3
mx.ujf.cas.cz35LANP4 2.6GHzLinux FC2
Stav serverů je průběžně monitorován. Představu o přesnosti jejich synchronizace lze získat též z přiloženého grafu, na kterém jsou časové odchylky po zaokrouhlení na desetinu milisekundy vyhodnoceny za období říjen - listopad 2005:

Otázky a připomínky zasílejte na adresu  itu@ujf.cas.cz