zpět
 
Řazení elektronické pošty podle data.
Kdyby měli všichni uživatelé na svém PC nastaven správný čas (včetně časové zóny), potom by žádné problémy s řazením elektronické pošty nebyly. Je tomu ale bohužel tak, že špatně nastavený čas na vašem PC může způsobit, že příjemce váš dopis nesprávně zařadí a v často přeplněném inboxu i přehlédne.

S každým dopisem jsou vždy spojeny nejméně dva časové údaje. Jsou jimi datum odeslání “Sent” a datum přijetí “Received”. Právě datum odeslání je tím datem, které je uvedeno v hlavičce dopisu v položce “Datum”. Na tento časový údaj ale není spolehnuti, protože byl získán poštovním programem odesilatele na jeho PC. Další časové údaje “Received” jsou uváděny už pouze na obálce a týkají se okamžiků, kdy dopis postupně přicházel na jednotlivé poštovní servery. Poštovní program zobrazuje obyčejně jen hlavičku dopisu. Vždy však umožňuje prohlédnout si i obálku. Porovnání data hlavičky s údaji uvedenými na obálce ukáže, jakou pozornost věnují odesilatelé nastavení času svého PC. Důležitější ovšem je, jak nastavit u příjemce poštovní program tak, aby řazení podle data nevedlo, pokud možno, k omylům.

  • Outlook Express
    Program umožňuje nastavit sloupce v přehledu pošty podle vašeho uvážení. Lze zobrazit jak sloupec “Received” tak i sloupec “Sent”. Oba údaje odpovídají výše uvedenému popisu s tím, že časy jsou převedeny do časové zóny vašeho PC. Pokud má odesilatel správně nastaven čas i zónu, budou se oba časy lišit pouze zdrženími na cestě. Pro správné řazení je vhodný pouze sloupec “Received”.
  • Mozilla Thunderbird
    I když tento program umožňuje stejně jako OE volbu zobrazovaných sloupců, situace je zde jiná. Sloupec s údajem o času je pouze jeden, má název “Datum” a vždy ukazuje údaj přečtený z hlavičky. V nastavení však lze volit i řazení podle času “Received”. Tato volba je vhodnější. Zobrazená data budou sice někdy zpřeházena, ale dopisy budou v tom pořadí, jak je přijímal server.
  • Webmail
    Situace je zde stejná jako v předchozím případě, zobrazit lze pouze jeden časový sloupec a ten ukazuje údaj z hlavičky, tedy “Sent”. Řazení dopisů lze ale ovlivnit volbou nastavení. V Možnosti-Vzhled-možnosti je vhodné zvolit “Sort by Received Date: Ano” a “Povolit třídění podle konverzace s použitím údajů v hlavičce: Ne”. Dopisy pak budou v tom pořadí, jak je přijímal server. Časové údaje budou zpřeházeny pouze v případech, kdy odesilatel nemá správně nastaven čas, nebo někdy i jako důsledek většího zpoždění při dočasné neprůchodnosti trasy.
Všechny poštovní programy zobrazují časové údaje vždy přepočtené do časové zóny příjemce.
Otázky a připomínky zasílejte na adresu  itu@ujf.cas.cz