zpět
 
PC a přesný čas
Podobně jako u naprosté většiny v současné době vyráběných hodin, je i čas počítače odměřován kmity krystalu křemene. Stabilita těchto kmitů však není pro samotný chod PC nijak podstatná a tomu také odpovídá kvalita používaných krystalů - i v levných náramkových hodinkách se používají krystaly kvalitnější (s vyšší přesností nominální frekvence, s nižší závislostí na změnách teploty). Dalším faktorem, který ovlivňuje chod hodin, je zátěž procesoru. Tzv. hodiny reálného času (RTC) slouží v počítači k udržování času po dobu, kdy je vypnut. Po zapnutí počítače převezmou jejich čas systémové hodiny, řízené procesorem. Ten nemá při velké zátěži vždy čas přijmout signál pro jejich posun, vyslaný obvodem krystalu. Přenosné počítače navíc, ve snaze ušetřit energii, mění v závislosti na zátěži i takt procesoru. Zkrátka, hodiny počítače jsou nespolehlivé. Vhodným řešením pro počítač připojený k síti je instalace programu, který správný čas udržuje automaticky.

 • Windows
 • Většina programů pro synchronizaci času umožňuje zvolit vhodný časový server a nastavit časový interval, ve kterém se bude synchronizace opakovat. Příkladem takových programů jsou SPTimeSync a Dimension4. Pro PC, které je vypínáno denně, postačí nastavit synchronizaci jedinou. Ta je provedena ihned po spuštění počítače a po jejím ukončení se program vypne. Při použití programů výše uvedeného typu přijímá časový server požadavky od každého počítače zvlášť.

  Řešení doporučené pro síť ÚJF je založeno na příjmu časového vysílání. Informaci vysílá server každých 64 sekund. Příjem i samotnou synchronizaci zajišťuje na PC instalovaný program k995 pro systémy W95/98/ME, resp. k9nt pro systémy WNT/2000/XP/2003. Návod k instalaci je uveden pod jednou z položek menu.

 • Linux
 • V unixových systémech zajišťuje synchronizaci času daemon ntpd. Změnu jeho konfigurace za chodu umožňuje utilita ntpdc, stav synchronizace lze zjistit pomocí jak ntpdc tak ntpq. Porovnat čas s časem libovolného ntp serveru lze příkazem 'ntpdate -q server'. V konfiguračním souboru ntp.conf postačí pro základní funkčnost dva řádky: 'server lx.ujf.cas.cz' a 'driftfile /etc/ntp/ntp.drift'. V počítačové síti ÚJF lze direktivu server nahradit direktivou broadcastclient (bez parametru).

  Použití ntpd je na počítači opodstatněné a vhodné pouze v případě jeho nepřetržitého provozu. U ostatních počítačů je vhodnější jednorázová synchronizace příkazem 'ntpdate lx.ujf.cas.cz'. Přidáním tohoto příkazu do /etc/rc.d/rc.local proběhne synchronizace po každém startu počítače automaticky. Server lx.ujf.cas.cz je přístupný i z Internetu.

  Primární zdroj informací pro NTP a jeho programové zabezpečení je na adrese www.ntp.org.

  Otázky a připomínky zasílejte na adresu  itu@ujf.cas.cz