zpět
 
Instalace k9
 • Windows NT/2000/XP/2003
 • Po zkopírování k9nt.exe do vhodného adresáře, např. "C:\Program Files", postačí pro instalaci tyto příkazy:

  1. net stop w32time
  2. sc config w32time start= disabled
  3. k9nt add
  4. net start k9
 • Windows 95/98/ME
 • Po zkopírování k995.exe do vhodného adresáře, např. "C:\Program Files", postačí pro instalaci příkaz 'k995 -a'. Po této instalaci běží k9 nepřetržitě jako servis po každém startu počítače. Jinou možností je umístění zástupce pro 'k995 -o' do složky 'Po spuštění'. V takovém případě běží k9 pouze do obdržení první časové informace, nastaví hodiny a vypne se.

  Součástí archivu k9v14 je vedle obou programů i jejich úplná dokumentace.

  Otázky a připomínky zasílejte na adresu  itu@ujf.cas.cz