zpět
 
Pracovní pobyty - využití LAN

Připojení notebooku do sítě ÚJF.
 
IP adresu přiděluje mobilnímu zařízení DHCP server. V síťovém nastavení notebooku je proto nutné volit 'Automatické přidělení IP adresy'. Připojení notebooku do sítě je plně funkční až po jeho registraci na serveru. Žádost o registraci s níže uvedenými údaji zašlete na adresu itu@ujf.cas.cz.
  • Jméno a Příjmení
  • Oddělení
  • MAC adresa síťové karty
  • Datum ukončení platnosti
Protože přímé odesílání pošty je na firewallu ÚJF blokováno, je pro její odeslání třeba nastavit v poštovním programu jako SMTP server mail.ujf.cas.cz.


Zřízení poštovního účtu na mailserveru ÚJF.

 
Žádost o vytvoření účtu s níže uvedenými údaji zašlete na adresu itu@ujf.cas.cz.
  • Jméno a Příjmení
  • Oddělení
  • Datum zrušení účtu
Poštovní účet bude dostupný přes WebMail.
 
Otázky a připomínky zasílejte na adresu  itu@ujf.cas.cz